Projecten vragen tijd en energie en gaan vaak ten koste van dagelijkse werkzaamheden van uw medewerkers. Ieder project is uniek en komt vaak maar eenmalig voor. De kennis om dit project uit te kunnen voeren ontbreekt dan vaak.

HR Expert neemt het project op zich, overlegt met directie en de HR-afdeling en rapporteert op afgesproken tijden over de voortgang. Het voordeel is dat u het project nauwkeurig kunt volgen en controle heeft over de kosten.
Doel is om binnen een bepaalde tijd iets te realiseren en met oplossingen en resultaten te komen. Deze kunnen vervolgens over gedragen of geïmplementeerd worden in de organisatie.

Heeft u een HR project in de planning staan? Neem dan contact op met Astrid.